Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

16:06
Reposted frombluuu bluuu viaK8 K8
16:06
0307 266d
Reposted fromsmit smit viaK8 K8
16:06
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaK8 K8
15:53
6843 6db8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaK8 K8
15:53
Reposted fromkauah kauah viaK8 K8
15:53
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viaK8 K8

August 10 2017

13:55
4351 51cd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianezavisan nezavisan
13:55
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianezavisan nezavisan
13:55
13:55
13:55
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
13:28
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek vialeksandra leksandra
13:28
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran vialeksandra leksandra
13:27
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka
13:27
Bezpośredni wpływ czyjegoś zachowania jest zawsze bardziej skuteczny od słów.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

August 09 2017

16:08
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove
15:42
spełniasz wszystkie moje niewypowiedziane pragnienia.
— xxx
12:19
Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał cię sprowadzić do poziomu własnej beznadziei.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromchujawa chujawa viaoutoflove outoflove
11:30
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaNoemiJustine NoemiJustine
10:59
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl