Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

23:06
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaoutoflove outoflove
23:06
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
20:24
0776 32ae
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
20:24
Anuptafobia- strach przed pozostaniem singlem oraz lęk przed poślubieniem nieodpowiedniej osoby
Reposted fromspokodama spokodama viaoutoflove outoflove
20:24
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viaK8 K8
20:23
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viaoutoflove outoflove
20:23
0783 918d
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
20:23
2644 7131
20:23
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
20:23
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viaoutoflove outoflove
20:23
4578 06f4
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaoutoflove outoflove
20:22
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
Reposted fromawakened awakened viaweruskowa weruskowa
20:22
3625 7b07
Reposted fromeklerrka eklerrka viaweruskowa weruskowa

November 29 2017

22:53
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialajla lajla
22:53
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative vialajla lajla
22:53
22:52
Mar­twienie się nig­dy nie roz­wiązu­je problemu.
Reposted fromemsik emsik vialajla lajla
22:52
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir vialajla lajla
22:52
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened vialajla lajla
22:51
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl