Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

23:18
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viamslexi mslexi
23:17
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viamslexi mslexi
23:17
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viamslexi mslexi
23:17
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viamslexi mslexi
23:17
4792 9260 500
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
23:15
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viacynamon cynamon
23:14
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacynamon cynamon
23:14
5287 084e
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
23:14
Be careful who you invite into your soul.
Anonymous
(via wnq-anonymous)
Reposted fromgoetze goetze viacynamon cynamon
23:14
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacynamon cynamon
23:14
5581 4645 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon
23:01
22:58
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
22:53
2485 1694 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
22:52
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy viamuand muand
22:51
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viamuand muand
22:51
2482 9ebb 500

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

Reposted fromtosiaa tosiaa viaspita spita
22:51
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspita spita
22:43
2365 7099 500
22:42
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl