Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2018

22:38
poskładaliśmy swoje serca
weekendów już nie trzeba
— D. Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
22:38
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:37
Bo jesteś zupełnie inna, niż sądziłem. - Ty też - skontrowałam. - Jesteś gorszy
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:37
Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek..."
— Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:36
Nigdy naprawdę nie zrozumie się człowieka, dopóki nie spojrzy się na sprawy z jego punktu widzenia (...) dopóki nie wejdzie się w jego skórę, nie pochodzi się w jego skórze po świecie
— Nelle Harper Lee – Zabić drozda
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:36
nie można w życiu mieć wszystkiego, ale trzeba do tego dążyć. bo szczęście to nie cel w sobie, ale styl życia..
— Federico Moccia – Wybacz, ale będę ci mówiła skarbie
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:36
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:36

Jest ci zimno, ponieważ jesteś sama; żadne zetknięcie nie krzesze z ciebie tego ognia, który jest w tobie. Jest ci niedobrze, ponieważ najlepsze z uczuć, danych człowiekowi, najwyższe i najsłodsze, trzyma się z dala od ciebie. Jesteś niemądra, ponieważ jakkolwiek cierpisz, nie chcesz przyznać skinieniem tego uczucia, nie chcesz posunąć się krokiem tam, gdzie ono na ciebie czeka.
— Charlotte Brontë – Dziwne losy Jane Eyre
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

November 08 2018

00:24
6138 42b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
00:24
3419 67f0
00:24
7826 8ccc 500
Reposted frompiehus piehus vianokturnal nokturnal
00:24
1193 10d1 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianezavisan nezavisan
00:23
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vianezavisan nezavisan
00:23

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
00:23
1131 bfee
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianezavisan nezavisan
00:22
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote vianezavisan nezavisan
00:22
00:22
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
00:20
7668 afc9 500
00:20
2740 5b4e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl