Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

21:58
7537 129c 500
Reposted frommakle makle viagosialap gosialap

October 11 2019

22:18
8102 7722
Reposted fromsoftboi softboi viachockolatehopee chockolatehopee
22:18
22:17
Czułam to pod skórą. Pewność. Łzy napływają do oczu i od wybuchu płaczu ratuje mnie tylko zmieniający się krajobraz za szybą autobusu. 
Reposted fromdygoty dygoty
22:17
0513 9869 500
Reposted frompiehus piehus viadoubleespresso doubleespresso

October 10 2019

20:46
0573 d5ea

partygirl31:

Morning …..

Reposted frompussyporn pussyporn viawakemeupx wakemeupx
20:45
2947 31a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
20:45
2797 4bd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
20:45
2801 0c32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
20:45
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabka zabka
20:45
3150 fa12
Reposted fromexistential existential viazabka zabka
20:45
8553 9e19 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
20:45
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
20:44
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viazabka zabka

October 09 2019

21:40
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku vialeksandra leksandra
21:40
6807 ee23 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
21:40
6806 d3bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
21:31
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako vialeksandra leksandra
21:31
6474 e135 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
21:31
Reposted fromuhuh uhuh vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl