Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

00:27
7214 0fa2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
00:21
9847 8b06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
00:21
9869 56e7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
00:18
0114 5a78 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
00:10
9791 3d7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

December 13 2019

00:57
9883 b2b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
00:52
0420 4214
Reposted fromkniepuder kniepuder viamefir mefir
00:52
0772 3273
Reposted fromkniepuder kniepuder viamefir mefir
00:52
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viamefir mefir
00:50
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viabetterthanlies betterthanlies
00:50
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viabetterthanlies betterthanlies
00:49
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou viabetterthanlies betterthanlies

December 11 2019

22:06
22:05
Dziś już wiem,że każda porażka może przybliżać do sukcesu, każda kolejna próba może okazać się tą skuteczną, a im cięższy problem tym większa szansa,że stanie się on inspiracją do lepszego życia. Jest jednak jeden haczyk. Musisz zawalczyć. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:05
Nigdy Ci tego nie powiem, ale znalazłam już swoje ulubione miejsce na ziemi. Wybacz, ale jest ono zawsze tuż obok Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:05
22:05
Life is so beautiful, and beautiful is music
— Godfather of Harlem "In These Streets" (ft. John Legend, YBN Cordae, Nick Grant)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
22:03
7180 1a21
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
22:03
0501 6873 500
Reposted fromoll oll vianokturnal nokturnal
22:03
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl