Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

21:33
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viadygoty dygoty
21:32
4279 3d27 500
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
21:32
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
21:32
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viaoutoflove outoflove
21:32
Once upon a time I was falling in love but now I'm only falling apart there's nothing I can do a total eclipse of the heart
— Bonnie Tyler
Reposted fromcudoku cudoku viaoutoflove outoflove
21:32
21:31
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir
21:31
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaweruskowa weruskowa
21:30
jestem człowiekiem pełen kreatywności i smutku , który w sobie przytłaczam
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
21:30
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
21:30
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
21:29

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

21:29
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
21:29
6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaoutoflove outoflove
21:19
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
21:19
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou

October 15 2018

22:28
9286 0413
Reposted fromnazarena nazarena viamefir mefir
22:28
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
22:28
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
22:27
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl