Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

00:09
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon

March 17 2017

16:59
4854 3c83
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
16:58
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 vianezavisan nezavisan
16:58
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna vianezavisan nezavisan
16:55
3928 8c98
Reposted fromnezavisan nezavisan
16:55
5511 715a
Reposted fromniewychowana niewychowana viamslexi mslexi
16:55
9686 682e 500
Reposted fromsunlight sunlight viamslexi mslexi
16:55
Reposted fromshakeme shakeme viamslexi mslexi
16:55
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viamslexi mslexi
16:54
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
16:54
1830 f3a5 500
Reposted fromerial erial viamslexi mslexi
16:54
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaK8 K8
16:51
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viaK8 K8

March 16 2017

00:37
00:37
5991 de52
Reposted fromerial erial viacynamon cynamon
00:36
2219 dddd 500
00:36
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaspita spita
00:32
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll vianezavisan nezavisan
00:31
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
00:31
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl