Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

09:09
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
09:09
0417 62dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka

August 08 2017

22:16
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:01
7913 6c7f
22:01
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme viathesmajl thesmajl
22:01
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
22:01
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
22:01
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viaNoemiJustine NoemiJustine
22:01
Przytulając Cię, czułam, że trzymam w ramionach cały mój świat, a nawet więcej.
— Wiktoria Góralczyk (via zanikanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna viathesmajl thesmajl
21:58
6748 68c0 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaNoemiJustine NoemiJustine
21:58

Wolność nie polega na robieniu tego, czego chcesz, a na nie robieniu tego, czego nie chcesz.

— mądrość gier online ;)
Reposted frombanitka banitka viaNoemiJustine NoemiJustine
21:54
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viaNoemiJustine NoemiJustine
21:54
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viaNoemiJustine NoemiJustine
17:57

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viaoutoflove outoflove
17:57
7607 d7a7 500
17:57
17:57
9868 03ed 500
Reposted fromoutoflove outoflove
17:56
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
17:56
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:52
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl