Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

12:45
12:44
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
12:44
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
01:06
Pierdolone życie nienawidzę cię
— HuczuHucz: Nikt (feat. 2sty)
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutoflove outoflove
01:06
Bywają słowa, o których nawet się nam nie śniło, że zdołamy je wypowiedzieć. (...) Bywają odpowiedzi, o których nawet się nam nie śniło, że je usłyszymy.
— Josephine Hart
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaoutoflove outoflove
01:06

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
01:06
5088 3fbc
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viaoutoflove outoflove
01:06
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
01:05
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viasensation sensation
01:05
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasensation sensation
01:05
9968 8dff 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasensation sensation
01:05
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viasensation sensation
01:04
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasensation sensation
01:04
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutoflove outoflove
01:02
7699 c665 500
Reposted fromjottos jottos viasensation sensation
00:51
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viaoutoflove outoflove
00:51

Te jebane głosy w głowie mnie niszczą, dzień po dniu coraz bardziej.
http://moblo.pl/profile/zuzaalala
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
00:51
no feelings no drama
— 23:16
Reposted fromoutoflove outoflove
00:20
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
00:19
1639 76ed 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl