Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

21:30
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
21:30
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
21:30
8630 b4fb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
21:30
7350 6db5 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialeksandra leksandra
20:45
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 vialeksandra leksandra
20:45
6926 f9c6 500
Reposted fromsavatage savatage viadygoty dygoty
20:45

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
20:45
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
20:45
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
20:45
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viawakemeupx wakemeupx

October 08 2019

22:43
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viawakemeupx wakemeupx
22:43
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
22:43
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaanorexianervosa anorexianervosa
22:42
– A czym byliby ludzie bez miłości?
GINĄCYM GATUNKIEM, odparł Śmierć
— Autor: Terry Pratchett, Czarodzicielstwo
Reposted fromzciach zciach viaanorexianervosa anorexianervosa
22:42
Ona jest jak morze. Kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę to szedłem potem do Niej i byłem z Nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody.

Marek Hłasko
Reposted fromjustmine justmine viaanorexianervosa anorexianervosa
22:42
Czy o wszystkim co się wydarzyło między nami, po prostu zapomniałaś?
Jesteś taka obojętna Mała. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane do M.
22:42
3401 e5b4 500
22:42
0680 8d30
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadygoty dygoty
22:41
Odkąd pamiętam zawsze bałam się porażki, że kogoś zawiodę, zranię, albo zostanę zraniona.
22:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl