Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

22:44
9739 cf80
Reposted frombrainless brainless viawakemeupx wakemeupx
22:43
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
22:43
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
22:43
2999 74de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadefinicjamilosci definicjamilosci
22:37
5339 7aaa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadefinicjamilosci definicjamilosci
22:37
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta. 
22:36
5661 2858
22:35
2731 3efc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadefinicjamilosci definicjamilosci
22:15
nigdy nie potrafiłam pojąć, jak można uzależnić się od drugiego człowieka... teraz już wiem, niezwykle łatwo
— destrukcyjne w chuj
22:15
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
22:15
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viazabka zabka
22:14
2216 b584
Reposted fromBabson Babson viazabka zabka
22:14
Wstydziłam się moich łez, ale nikt i tak nie zwracał na mnie uwagi.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
22:14
I want to take good photos. Drink dark coffee. And travel the world.
— Nina H.
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
22:14
2949 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
22:14
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
— ja. dzisiaj. chyba trochę jednak żałując.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
22:13
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadygoty dygoty
22:13
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
22:13
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:13
To przerażające jak bardzo i zachłannie ufamy snom czy gwiazdom, a jak rzadko i lakonicznie polegamy na własnym sercu.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl