Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

02:29
Musisz mieć miejsce, gdzie wylejesz wszystkie swoje emocje, zanim całkowicie w nich zatoniesz, ciężko jest się otworzyć, ale warto, nawet do zeszytu.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
01:52
nie płacz dziewczyno boś blada,
nie płacz, bo znikasz jak cień,
przecież nie dawno byłaś mała i rada,
gdzie jesteś dziewczynko ? no gdzie?
wiedziałaś czego chcesz od świata, z pewnością stawiałaś swoje pierwsze kroki, z ciekawością biegłaś wyzwaniom na przeciw, a teraz w ukryciu się chowasz,
nie płacz, bo nie warto, wiem ciężko jest żyć,
ogrom świata przytłacza, a życie czasem jak cierń od róży jest, choć piękne to rani po oczach, nie płacz dziewczynko, życie ci mija, wiem, serce boli, ale nikt kto cię kochał i znał, nie chciałby, żebyś cierpiała tak dziś,
wiem strata boli, ale pora już zacząć żyć, twój anioł czuwa, popycha cię, popłacz, obudź się i znów zacznij żyć.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
01:51
miłość poznasz wtedy, kiedy stracisz, wtedy dowiesz się kogo kochałaś, bo będziesz myślała.. zawał ? nie. ból serca, strata.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
01:51
możesz płakać tak głośno i zarazem tak długo jak tylko potrafisz, ale nigdy nie będziesz w stanie zawrócić. cofnąć się w czasie. czy to nie straszne? 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
01:50
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viabetterthanlies betterthanlies
01:49
8345 d6df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabetterthanlies betterthanlies
01:49
01:48
0523 b3b5 500
Reposted fromdancios dancios vianokturnal nokturnal
01:47
01:47
4832 7619
Reposted fromfistashkov fistashkov vianothingwrong nothingwrong
01:47
Reposted fromshakeme shakeme vianothingwrong nothingwrong
01:47
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianothingwrong nothingwrong
01:45
9370 8a33 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viadygoty dygoty
01:45
Może jak przychodzi co do czego, pokutą jest już samo bycie człowiekiem.
— Lars Saabye Christensen ‘Półbrat’
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viadygoty dygoty
01:45
4097 dbbc
01:44
from time to time  I go back  to the places  in mind
where I felt something
- memories
— dalia
Reposted frombetterthanlies betterthanlies
01:44
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viabetterthanlies betterthanlies
01:44
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viabetterthanlies betterthanlies

March 22 2020

01:40
Jakieś dziwne i spokojne 'nie przejmuj się' miesza się we mnie z silnym poczuciem samotności i strachu.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromaleander aleander viabetterthanlies betterthanlies
01:39
5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl