Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

01:25
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianothingwrong nothingwrong

January 20 2020

22:07
8730 fcb2
22:06
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn vianothingwrong nothingwrong
22:06
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianothingwrong nothingwrong
22:06
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 vianothingwrong nothingwrong
21:55
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun

January 17 2020

23:16
2846 97f7 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadygoty dygoty
23:15
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viadygoty dygoty
23:15
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadygoty dygoty
23:14
0096 e361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
23:14
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

January 16 2020

23:24
Reposted fromshakeme shakeme vianokturnal nokturnal
23:04
6920 2f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
23:04
6925 2cc4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
23:04
4590 f934 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadygoty dygoty

January 15 2020

22:00
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
22:00
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viadygoty dygoty
22:00
22:00
Reposted fromshakeme shakeme vianokturnal nokturnal

January 13 2020

23:08
0008 9006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl