Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

22:13
2154 a7bd 500
22:11
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialajla lajla
22:10
0254 8fad 500
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
22:07
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:06
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn vialajla lajla
22:05
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing vianothingwrong nothingwrong
22:05
Nie ma bardziej okrutnego zła niż to, które wyrasta z nasion dobroci.
— Baldassare Castiglione
Reposted frommhsa mhsa viasilkdreams silkdreams
22:05
Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasilkdreams silkdreams
22:04
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:04
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:02
1724 ba74
22:02
6220 9bc6
22:02
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett
22:01
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako vianokturnal nokturnal
22:01
6775 bde3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal
21:59
Całuj mocno Przytul mnie Tutaj właśnie zgubię się Od zagłady ocal mnie
— Ralph Kaminski
21:59
9513 556b
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode vianokturnal nokturnal
21:59
Wolisz być z kimś, kto naprawdę cię słucha, czy zaledwie słyszy?
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal
21:59
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf vianokturnal nokturnal
21:59
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl